Nieuws

Pensionstallen blijven opengesteld voor paardeneigenaren

Blaauw: “Pensionstallen moeten open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders wel extra maatregelen te nemen.”

Maatregelen pensionstallen:

 • Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training.
 • Vraag uw pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters, indien in bezit, ruiterhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, moeten net zoals alle horeca-gelegenheden per direct sluiten, tot minstens 6 april 2020.
 • Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht

De aangescherpte regels die we als pensionstal moeten volgen in het kader van het indammen van het Corona virus.

Daarom hierbij de aangescherpte regels:

 • Pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard. Blijf alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal en houd daarbij minimaal 1,5 meter afstand in acht.
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten mogen niet naar stal komen. Zoek in dat geval contact op met de medewerkers van de Stoeterij of bij stalgenoten. 
 • Alleen personen die een contract hebben bij Stoeterij de Woude zijn toegelaten. Neem geen bezoekers mee. Er mag geen instructie gegeven worden. Belangrijk is dat je een legitimatiebewijs kunt overleggen!
 • Spreek niet af om met groepjes naar stal te komen. Er mag per paard één persoon komen.
 • Vermijd onderling contact.
 • We laten geen mensen en paarden van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training. De Stoeterij blijft toegankelijk voor noodzakelijke dienstverleners zoals hoefsmid, tandarts en dierenarts.
 • Iedereen wordt verzocht om handschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Zadel op en af in je stal.
 • Rij zoveel mogelijk buiten.
 • De kantine is gesloten voor pensionklanten en is alleen nog maar voor medewerkers toegankelijk, tot minstens 6 april 2020.
 • We nemen extra hygiënemaatregelen in acht zoals het dagelijks vervangen van de handdoeken en het regelmatig schoonmaken van deurkrukken. Neem als pensionklant de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.

Neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de maatregelen!  Dit is in ons aller belang. Gezondheid is ons waardevolste bezit.

We zien in den lande dat er streng gehandhaafd wordt op deze maatregelen. We vertrouwen erop dat alle klanten deze maatregelen in acht nemen. Anders zijn wij genoodzaakt eventuele boetes en andere schades te verhalen op de betreffende veroorzaker!

Directie en medewerkers Stoeterij de Woude

27 maart 2020